Ceny

Przewóz osób:

Stawki cennikowe dla samochodów osobowych:

     opłata za wynajęcie taksówki – 6,10 zł
     taryfa 1 - 2,20 zł/km (miasto w dni powszednie od 6 do 22)
     taryfa 2 – 3,30 zł/km (miasto od 22 do 6 oraz w niedzielę i święta)
     taryfa 3 – 4,40 zł/km (poza miasto w dni powszednie od 6 do 22)
     taryfa 4 – 6,60 zł/km (poza miasto od 22 do 6 oraz w niedzielę i święta)
     godzina postoju - 36 zł
     Obsługa wyjazdów poza teren administracyjny Łodzi powyżej 50 km w jedną stroną 1,30 x 2

Stawki cennikowe dla busów:
    •
opłata za wynajęcie taksówki – 8,30 zł

     taryfa 1 – 3,00 zł/km (miasto w dni powszednie od 6 do 22)
     taryfa 2 – 4,50 zł/km (miasto od 22 do 6 oraz w niedzielę i święta)
     taryfa 3 – 6,00zł/km (poza miasto w dni powszednie od 6 do 22)
     taryfa 4 – 9,00 zł/km (poza miasto od 22 do 6 oraz w niedzielę i święta)
     godzina postoju – 50,10 zł
     Obsługa wyjazdów poza teren administracyjny Łodzi powyżej 50 km w jedną stroną 1,50 x 2

 Inne usługi:

     realizacja drobnych zakupów - od 20 zł
     odprowadzenie samochodu – wskazanie taksometru X 3, nie mniej niż 30 zł
     odpalanie samochodu za pomocą przewodów - 20 zł
     holowanie samochodu - wskazanie taksometru x2
  
 Transfery lotniskowe:
     przejazd z centrum Łodzi na lotnisko Lublinek w Łodzi - 27 zł
     przejazd z Łodzi na lotnisko Okęcie w Warszawie - 330 zł
     przejazd z Łodzi na lotnisko w Pyrzowicach/Katowice - 450 zł

 
Przewóz bagażu

Stawki cennikowe dla samochodów bagażowych

     w dni robocze od 06.00 do 16.00 - 50 zł za pierwsze rozpoczęte ½ godziny (za każde nast. rozp. ½  
       godz. 30 zł) 
     
    • w dnki robocze po 16.00 - 60 zł za pierwsze rozpoczęte ½ godziny (za każde nast. rozp. ½
       godz. 30 zł) 

     w dni świąteczne i noc od 22.00 do 06.00 - 80 zł za pierwsze rozpoczęte ½ godziny (za każde nast. 
       rozp. ½ godz. 40 zł)
    • sobota po 14.00 - 60 zł za pierwsze rozpoczęte ½ godziny (za każde nast. rozp. ½ godz. 30 zł)  
  
    • załadunek i rozładunek nie obowiązuje kierowcy

     wynajem bagażówki rozpoczyna się od chwili podstawienia samochodu (kontakt z usługodawcą) do 
        momentu rozliczenia się za usługę

     trasa - powyżej 100 km w obie strony 1,50 zł za 1 km
     dodatkowe usługi do uzgodnienia z kierowcą (włącznie z windą)
    • holowanie trasa  2,50 zł za 1 km
    • holowanie w granicach miasta 100,00 zł
    • postój: każde rozpoczęte ½ godz. 40 zł           
    • rezygnacja z kursu po terenie miasta 60 zł
    • rezygnacja z kursu poza terenem miasta równowartość ceny za ½ godz. usługi.