Przewóz osób

Stawki cennikowe dla samochodów osobowych:
• opłata za wynajęcie taksówki – 6,10 zł
• taryfa 1 – 2,20 zł/km (miasto w dni powszednie od 6 do 22)
• taryfa 2 – 3,30 zł/km (miasto od 22 do 6 oraz w niedzielę i święta)
• taryfa 3 – 4,40 zł/km (poza miasto w dni powszednie od 6 do 22)
• taryfa 4 – 6,60 zł/km (poza miasto od 22 do 6 oraz w niedzielę i święta)
• godzina postoju – 44,00 zł
• obsługa wyjazdów poza teren administracyjny Łodzi powyżej 50 km w jedną stroną 1,30 x 2 (nie dotyczy busów)

Stawki cennikowe dla busów

• tak jak taksówek osobowych, przy przewozie powyżej 4 osób dopłata do kursu 12.00 zł.
• obsługa wyjazdów poza teren administracyjny Łodzi powyżej 50 km w jedną stroną 1,50 zł/km  x 2

 Inne usługi

• realizacja drobnych zakupów – od 20 zł
• odprowadzenie samochodu – wskazanie taksometru X 3, nie mniej niż 30 zł
• odpalanie samochodu za pomocą przewodów – 20 zł
• holowanie samochodu – wskazanie taksometru x2

Transfery lotniskowe:

• przejazd z centrum Łodzi na lotnisko Lublinek w Łodzi – 27 zł
• przejazd z Łodzi na lotnisko Okęcie w Warszawie – 330 zł
• przejazd z Łodzi na lotnisko w Pyrzowicach/Katowice – 450 zł

Przewóz bagażu

Stawki cennikowe dla samochodów bagażowych

• w dni robocze od 06.00 do 16.00 – 50 zł za pierwsze rozpoczęte ½ godziny (za każde nast. rozp. ½ godz. 30 zł)
• w dnki robocze po 16.00 – 60 zł za pierwsze rozpoczęte ½ godziny (za każde nast. rozp. ½ godz. 30 zł)
• w dni świąteczne i noc od 22.00 do 06.00 – 80 zł za pierwsze rozpoczęte ½ godziny (za każde nast. rozp. ½ godz. 40 zł)
• sobota po 14.00 – 60 zł za pierwsze rozpoczęte ½ godziny (za każde nast. rozp. ½ godz. 30 zł)
• załadunek i rozładunek nie obowiązuje kierowcy
• wynajem bagażówki rozpoczyna się od chwili podstawienia samochodu (kontakt z usługodawcą) do momentu rozliczenia się za usługę
• trasa – powyżej 100 km w obie strony 1,50 zł za 1 km
• dodatkowe usługi do uzgodnienia z kierowcą (włącznie z windą)
• holowanie trasa  2,50 zł za 1 km
• holowanie w granicach miasta 100,00 zł
• postój: każde rozpoczęte ½ godz. 40 zł
• rezygnacja z kursu po terenie miasta 60 zł
• rezygnacja z kursu poza terenem miasta równowartość ceny za ½ godz. usługi.