System realizacji umów bezgotówkowych

ELEKTRONICZNE KARTY KLIENTA
WIRTUALNE KARTY KLIENTA

Karta pełni funkcję vouchera. Można za jej pomocą realizować usługę w każdej taksówce Taxi Dwa Dwa.

Kartę można przypisać do działu (podział kosztów) i do konkretnego pracownika. Posługiwanie się kartą nie generuje dodatkowych kosztów. Korzystanie z kart nie wyklucza korzystania z innych form rozliczeń bezgotówkowych, można z nich korzystać równocześnie. Aktywacja karty następuje po podpisaniu umowy.

Posługiwanie się kartami niesie wiele korzyści

• na karcie można ustanowić limit kwotowy,
• można ustanowić jednorazowy limit transakcji,
• można określić termin ważności dla karty,

Na skutek zagubienia lub kradzieży kartę można w każdej chwili, przez całą dobę, telefonicznie zablokować poprzez naszą centralę telefoniczną pod numerami telefonicznymi: (42) 6 300 200 oraz 800 300 200. Zablokowaną kartę może odblokować osoba upoważniona przez firmę.

Nadanie karcie terminu ważności w połączeniu z limitem pozwala na wygodne i bezpieczne udostępnienie usługi taksówkowej na koszt firmy np. dla jej gości, kontrahentów czy też innych osób.

Potwierdzenie transakcji zostanie wysłane na telefon komórkowy przypisany do karty. Może to być telefon pasażera lub innej osoby wskazanej przez firmę. W potwierdzeniu zawarta jest kwota, numer kodowy kierowcy i kod autoryzacji.

Zamawiając taksówkę Taxi Dwa Dwa należy informować dyspozytora o sposobie płatności. Z tej formy płatności można także korzystać zatrzymując naszą taksówkę w ruchu ulicznym lub też wsiadając na postoju!!!